سلام دنیا!

این نخستین مطلب ثبت شده در پزشکستان (Pezeshkestan.com) است؛ سلام دنیا! پزشکستان را برای ارتقاء و گسترش سطح علمی دانشجویان دکترای حرفه ای پزشکی (MD) ساخته ایم. هدف ما در پزشکستان، آموزش پزشکی مبتنی بر مطالعه و آزمون دادن است.

سلام دنیا! بیشتر بخوانید »