فهرست محتوا

دروس ماژور پزشکی

دروس مینور پزشکی

چرا مطالب در شبکه های اجتماعی منتشر می‌شود؟

    امروزه شبکه های اجتماعی جایگاه ویژه ای در جامعه پیدا کرده و به نحوی گسترش یافته اند که اکثر افراد، همواره امکان دسترسی رایگان و سریع به آن ها را دارند.

   پزشکستان با استفاده از این بستر، با انتشار پست های آموزشی پزشکی در شبکه های اجتماعی امکان یادگیری مستمر، سریع و رایگان را برای دانشجویان و پزشکان فراهم کرده است.

استمرار

دنبال کردن صفحه به شما امکان استمرار در یادگیری را می دهد.

سهولت دسترسی

دسترسی سریع به آموزش ها با تلفن همراه در هر نقطه متصل به شبکه اینترنت.

امکان تعامل

امکان تبادل نظر و بحث با سایر دانشجویان در شبکه های اجتماعی فراهم است.